Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.trustnieruchomosci.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trust Nieruchomości z siedzibą w Łodzi, 90-063, ul. Piotrkowska 146 lok. 11-12. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trust Nieruchomości z siedzibą w Łodzi, 90-063, ul. Piotrkowska 146 lok. 11-12. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez Inspektora Ochrony Danych poprzez adres email: biuro@trustnieruchomości.pl
2. Cel zbierania danych
Dane osobowe zbierane są w celu realizacji przesłanego poprzez formularz zgłoszenia.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
3. Zakres zbieranych danych
Zakres zbieranych danych stanowią przesłane poprzez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, otrzymane w wyniku dobrowolnej zgody.
4. Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie danych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
5. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora podmioty wykonujące w imieniu Administratora czynności związane z realizacją otrzymanego zgłoszenia (tj. Zleceniobiorcy/pracownicy Administratora), a także podmioty świadczące na jego rzecz usługi hostingowe, informatyczne oraz prawne.
6. Prawa przysługujące użytkownikowi serwisu www.trustnieruchomosci.pl:
  • prawo do dostępu do zebranych danych;
  • prawo do sprostowania zgromadzonych danych;
  • prawo do ograniczania przetwarzania powierzonych danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zebranych danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI "COOKIES"

1. Serwis www.trustnieruchomosci.pl używa plików "cookies" tj. plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki ‘cookies’ przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
2. Serwis www.trustnieruchomosci.pl może używać plików "cookies":
  • stałych ( przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” bądź do momentu aż zostaną usunięte przez Użytkownika)
  • analitycznych (nierejestrujących konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz wykorzystywane do opracowania statystyk korzystania z serwisu)
  • reklamowych
3. Użytkownik serwisu www.trustnieruchomosci.pl ma prawo do zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.